MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

GWIAZDY NOWEJ EWANGELIZACJI

Maryjo,

w poranek Pięćdziesiątnicy

wsparłaś swą modlitwą

początek ewangelizacji,

podjętej przez Apostołów

za sprawą Ducha Świętego.

Także dzisiaj,

w czasach niepokoju i nadziei,

otaczaj nieustannie opieką

i prowadź Kościół,

który spełniając nakaz Chrystusa Pana

niesie dobrą nowinę o zbawieniu

ludziom i narodom

we wszystkich zakątkach ziemi.

Wskazuj nam drogi życia,

umacniaj w godzinie próby,

abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi

umieli z pokorą i odwagą

przekazywać na falach eteru

umysłom i sercom wszystkich ludzi

radosną wieść o Chrystusie,

Odkupicielu człowieka.

Maryjo,

Gwiazdo Ewangelizacji,

Prowadź nas! Amen.

Jan Paweł II